За нас — Бесарабски фронт

За Бесарабски фронт

Екипът на "Бесарабски фронт" започна своята доброволческа дейност през 2021 година с откриването на два първи компютърни класа в селата Владичень и Вайсал. През юли 2022 г. стартирахме нашия медиен проект, новинарски сайт, за да може българската общност да чете новини без руска пропаганда. От началото на войната в Украйна нашата помощ за българите и украинците значително се увеличи. Продължаваме активно да подкрепяме образованието и информираността на местното население, осигурявайки достъп до достоверна информация и ресурси.

Хроника

Хроника

Хроника

Хроника

Наша мисия

Нашата мисия е да развиваме нашия медиен проект, за да предоставяме достоверна информация и да помагаме на нуждаещите се, както и на хората и военните, пострадали от агресията на Руската Федерация. Стремим се да разширяваме дейността си, като развиваме нови проекти и инициативи, които подкрепят образованието, информираността и благополучието на нашата общност. Ние вярваме, че чрез усилията ни можем да внесем положителна промяна и да предоставим необходимата помощ и подкрепа в тези трудни времена..

Награди за подкрепа на въоръжените сили на Украйна

Награда 1
Награда 2

Екип

Член 1

Геннадий Воробьов

Co-founder, Organizer

Член 2

Олександър Барон

Co-founder, Editor-in-Chief

Член 3

Татяна Бондаренко

Project Manager

Член 4

Евгени Купцов

Logistics

Планове за бъдещето

Стъпка 1: Техника

Планираме организирането на мотивационни дни в училищата с участието на представители на бизнеса и активни личности от България. Целта е да вдъхновим и мотивираме учениците, като им покажем реални примери за успех и възможности за развитие.

Стъпка 2: Поход на будители

Ще създадем и поддържаме общност от студенти по 103 постановление, като работим в тясно сътрудничество с университетите в България. Това ще включва различни инициативи и проекти, насочени към подкрепа на студентите и тяхното академично и професионално развитие.

Стъпка 3: Проект 103

Продължаваме активната работа по 103 постановление, разширявайки подкрепата и възможностите за студентите. Целта ни е да създадем устойчива и подкрепяща среда, която да помогне на студентите да реализират своя потенциал и да допринесат за развитието на общността.

Социалните мрежи