Държавният департамент на САЩ и Германският фонд Маршал на Съединените щати обединяват усилията си за възстановяване на инфраструктурата на Украйна

Държавният департамент на САЩ и Германският фонд Маршал на Съединените щати обединяват усилията си за възстановяване на инфраструктурата на Украйна

Следвоенното възстановяване на животоподдържащата инфраструктура на Украйна е от решаващо значение за осигуряване на основните нужди на населението, като достъп до вода, храна, жилища и енергия. Това ще помогне на хората да се върнат към нормалния живот и да изградят по-добро бъдеще.

При възстановяването на украинските селища и инфраструктура е важно да се използват най-новите и иновативни тенденции. Това ще помогне на украинските градове и села да станат по-екологични, енергийно ефективни и устойчиви на бъдещи предизвикателства. Например, това са “зелени” сгради, “умни” градове, възобновяеми енергийни източници.

🇩🇪🤝🇺🇦 Държавният департамент на САЩ и Германският фонд Маршал (GMF) обявиха създаването на „Партньорство за украински градове за устойчиво градско развитие“ (UCP) – ново публично-частно партньорство, предназначено да помогне на украинците да препланират и изградят наново устойчиви, приобщаващи и жизнеспособни градове.

Източник: Стожари