Дъщерната банка на унгарската OTP в Русия е увеличила печалбите си 150 пъти и разширява бизнеса си

Дъщерната банка на унгарската OTP в Русия е увеличила печалбите си 150 пъти и разширява бизнеса си

Нетната печалба на руската ОТП-Банк (част от унгарската банкова OTP Group) за 2023 г. според местните стандарти за отчетност възлиза на 21,4 милиарда рубли.

Година по-рано “ОТП-Банк” имаше само 132,9 милиона рубли печалба, а след корекция финансовият резултат на банката изобщо беше отрицателен.

Нетният лихвен доход на руската банка ОТП преди формирането на резерви през 2023 г. е нараснал с 61,3% – до 23,8 млрд. рубли, а след това – с 2,4 пъти, до 18,8 млрд. рубли. Нетният доход от лихви се е увеличил с 53,9%  – до 12,5 милиарда рубли.

Активите на руската “ОТП-Банк” се удвоиха през годината и възлизат на 354,6 милиарда рубли към края на 2023 г. Кредитният портфейл нарасна 2,1 пъти – до 288,3 милиарда рубли.

Източник: Бізнес Цензор