Одеска област  е сред лидерите!

Одеска област  е сред лидерите!

🚜 Прибирането на реколтата вече е в ход във Виницка, Днипропетровска, Кировоградска, Одеска, Миколаивска и Херсонска области. 

🌾 Земеделците на Виница са лидери сред областите по производителност. Прибират по 30,5 центнера от хектар. 

🌱 В същото време селскостопанските производители от Одещина са начело по отношение на най-голямото овършаване на посевните площи – 11,8 хиляди хектара.  

Източник: Бессарабія INFORM