Осем нови услуги ще се появят в приложението “Дия”, — Министерството на цифровата трансформация на Украйна

Осем нови услуги ще се появят в приложението “Дия”, — Министерството на цифровата трансформация на Украйна

📱 Това са следните услуги:

🔺 Обмитяване на автомобили;

🔺Онлайн брак;

🔺Услуги за ветерани;

🔺Пациентски кабинет и медицински Push нотификации;

🔺Отворен код;

🔺Повече документи в приложението: свидетелства за образование и дипломи, смяна на име, брак и развод;

🔺 Дия.Подпис за юридически лица;

🔺 Дия за партньори.

В момента в приложението са налични 14 цифрови документа и повече от 30 услуги, а на портала са налични повече от сто услуги.

Източник: ТСН новини