В Държавната дума е внесен закон за освобождаване от наказателна отговорност за участие във война

В Държавната дума е внесен закон за освобождаване от наказателна отговорност за участие във война

Законопроектът е предложен от депутата Павел Крашенинников, председателя на комисията по отбрана на Държавната дума Андрей Картаполов и сенатора Андрей Клишас.

Клишас изброи обстоятелствата за условно освобождаване или заличаване на съдимост на участниците във войните. Сред тях: получаване на държавна награда, уволнение от служба по здравословни причини или възраст, уволнение поради края на периода на мобилизацията или военното положение.

През лятото Държавната дума прие основата за освобождаване от наказателна отговорност. Ако бъде сключен договор с въоръжените сили, делата на заподозрените ще бъдат спрени и видът на наказанието ще бъде променен на условна присъда. Ако след започване на военната служба военнослужещият по договор отново извърши престъпление, съдът ще му наложи наказание, като вземе предвид постановените по-рано присъди.

Източник: Нейтральная зона