Европейският парламент подкрепи отпускането на 50 милиарда евро за Украйна.

Европейският парламент подкрепи отпускането на 50 милиарда евро за Украйна.

Членовете на Европейския парламент подкрепиха дългосрочната помощ за Украйна и направиха съответните промени в бюджета на ЕС.

Освен това съответните власти засилиха демократичния контрол върху украинския фонд и временно одобриха използването на замразени руски активи за възстановяването на Украйна.

Законопроектът сега очаква да бъде гласуван от целия Европейски парламент на 27 февруари в Страсбург.

Източник: ЦАПЛІЄНКО