Както “Крим.Реалии” написа на 30 март, на окупирания полуостров са унищожени около 150 обекта на археологическо наследство.

Както “Крим.Реалии” написа на 30 март, на окупирания полуостров са унищожени около 150 обекта на археологическо наследство.

Цитира се информация от ръководителя на групата за мониторинг на Кримския институт за стратегически изследвания Денис Яшни, който казва, че „до 2022 г. най-често срещаният тип нарушения, ако говорим за територията на Автономна република Крим и град Севастопол, са незаконните археологически разкопки”.

„Още през 2018 г., когато работихме по случая с Ханския дворец, разбрахме, че под прикритието на предполагаема реставрация на Ханския дворец се подменяше автентичната материална култура, тоест покриви, стенописи и др., с реплики. И по този начин стойността на обекта се заличава, той изчезва като носител на технология и култура“, подчерта Яшни.

Източник: ARC