Приморск подписа меморандум за сътрудничество със столицата на България

Приморск подписа меморандум за сътрудничество със столицата на България

От Приморската градска военна администрация вчера беше съобщено, че е подписан Меморандумът за разбирателство и сътрудничество между Приморски градски съвет и столицата на Република България, побратимения град София.

Целта на сътрудничеството е установяване и развитие на връзки, насърчаване на сътрудничеството чрез реализиране на съвместни програми и проекти в областта на образованието, културата, спорта и туризма между град София и Морската териториална община на Запорижка област.

Източник: БердянсЬк Сьогодні