​​Страна на необуздан растеж, но има нюанс

​​Страна на необуздан растеж, но има нюанс

Американската неправителствена организация Social Progress Imperative, с подкрепата на един от най-големите одитори в света Deloitte, проведе и публикува годишните резултати от класацията на социалното развитие на страните.

Този показател показва задоволяването на потребностите на жителите на страната от социалната система. Нуждите се разделят на три основни групи:

— основни блага (хранене и достъп до питейна вода, първа помощ, санитарни условия, качество на жилищата и лична безопасност);

— основи на благосъстоянието (здравословни и екологични условия, достъп до информация, комуникации и образование);

— развитие на човешкия потенциал (граждански права, лична свобода и избор, толерантност и равенство, наличие на допълнително образование).

И в тази класация русия отново се смъкна надолу. Тази година руската федерация успя да заеме 76-то място.

И, макар, че това не е последната позиция, за страна с такъв ресурс това е абсолютно недопустимо. А властта, която позволява това, е наистина престъпна.

Но телевизията работи за хората. И там казват, че руснаците са велики. Така е. Важното е да гледат по-често Соловьов и други като него, тогава няма да забележат, че дори основните блага остават неудовлетворени.

Източник: Противітру: актуальные темы, аналитика, прогнозы