Украинските професионални училища ще започнат да обучават оператори на дронове

Украинските професионални училища ще започнат да обучават оператори на дронове

Тази година в 7 професионални и технически учебни заведения ще се появи специалност граждански оператор на дрон.

„Благодарение на подкрепата на Европейския съюз бяха закупени дронове за практическо обучение и бяха обучени учители, които вече ще могат да обучават студенти по тази програма. В плановете ни е по-нататъшното разширяване на мрежата от професионални училища и утвърждаване на образователен стандарт, който ще позволи пълноценно обучение на учениците по тази професия“, съобщи вицепремиерът по иновациите, развитието на образованието, науката и технологиите, министър на цифровата трансформация Михайло Федоров.

Той отбеляза, че цивилните дронове се използват за сеитба, в спасителни операции, разминиране, помагат за оценка на щетите от бойни действия, а журналистите ги използват за документиране на войната.

Източник: Бізнес Цензор