Инфлацията на хранителните стоки изяде пенсиите на руснаците

Инфлацията на хранителните стоки изяде пенсиите на руснаците

Ускореният ръст на цените на продуктите доведе до това, че вече половин година покупателната способност на пенсиите на руснаците остава трайно по-ниска в сравнение с година преди това. В края на годината Росттат вече регистрира намаляване на реалния (коригиран спрямо инфлацията) размер на пенсиите.

През октомври и ноември те бяха по-ниски в сравнение с есента на 2022 г. Но след това ръстът на цените малко се забави и размерът на пенсиите, коригиран спрямо инфлацията, се върна на нивото от преди година, съобщи Росттат. През януари той е бил с 0,1% повече, отколкото през първия месец на 2023 г. Въпреки това потребителската кошница на един пенсионер се отличава значително от средностатистическата. По-голямата част от пенсионерите попадат в категорията „преди бедност“, чиито доходи са малко по-високи от границата на бедността, отбелязват експертите от Центъра по макроикономически анализ и краткосрочни прогнози (ЦПАКП). Значителна част от разходите им са за продукти и лекарства. Затова е добре минималният размер на пенсиите да бъде коригиран не на базата на промяна на официалния индекс на потребителските цени, а на инфлацията „за бедни“.

В последно време тази инфлация е по-висока от официалната заради значително по-бързия ръст на цените на хранителните стоки. През януари годишната инфлация възлизаше на 7,4%, продоволствената – на 8,1%, а плодовете и зеленчуците поскъпнаха с 19,6%. Затова, въпреки че статистически пенсиите се увеличиха, отчитайки повишаването на инфлацията „за бедни“, нивото на реалните пенсии в продължение нече на пет месеца е по-ниско, отколкото преди година, отбелязва ЦМАКП.

Средният размер на начислената през януари пенсия, по данни на Социалния фонд, е 20 782 рубли. Прагът на бедност през четвъртото тримесечие на 2023 г. (по последни данни) е 14 754 рубли, а за пенсионерите – 12 174 рубли. В същото време реалният разполагаем доход на населението нараства след основния компонент – заплатите. За 2023 г. те са се увеличили, съответно, с 5,4% и 7,8%. Но повечето пенсионери не са засегнати от това.

Източник: Санкции в РФ