Руснаците са продали на заложните къщи злато за рекордна сума в историята

Руснаците са продали на заложните къщи злато за рекордна сума в историята

Намаляването на бедността и нарастването на доходите на населението е съчетано с нарастващия дълг на руснаците. Едно от проявленията е засиленото използване на заложни къщи: руснаците са използвали поскъпването на златото, за да увеличат този вид заеми, показва анализ на Централната банка.

За 9 месеца на миналата година (последните данни на Централната банка са към края на септември) кредитният портфейл на населението в заложните къщи се е увеличил с 22%, до 52,5 милиарда рубли към 30 септември. Ръстът се дължи основно на увеличаване на размера на кредитите: средно с 19%, отбелязва Централната банка. Търсенето на заеми, според нейните наблюдения, остава стабилно: броят на съществуващите договори за 9 месеца се е увеличил само с 5,2%; средно малко над 4 милиона договора са сключени на тримесечие през 2023 г.

Ръстът на средния чек, а с него и на портфейла, се обяснява просто: заложните къщи издават заеми главно срещу обезпечение на бижута и те са поскъпнали заедно с цените на благородните метали.

Източник: Санкции в РФ