Считано от 14 февруари електроенергията, произведена от електроцентрали от всички видове, е достатъчна, за да осигури енергоснабдяването на всички юридически и битови потребители – пресслужбата на “Укренерго”

Считано от 14 февруари електроенергията, произведена от електроцентрали от всички видове, е достатъчна, за да осигури енергоснабдяването на всички юридически и битови потребители – пресслужбата на “Укренерго”

Не се предвижда дефицит в енергийната система. Днес Украйна изнася електроенергия през нощта и през деня за Словакия, Полша, Румъния и Молдова с общ обем от 776 MW-час, с максимална мощност до 176 MW в отделни часове. Сутрин и вечер се внася електроенергия от Словакия, Полша, Румъния и Молдова с общ обем 1923 MWh, с максимална мощност в отделни часове до 250 MW.

В рамките на 24 часа един от повредените при обстрел енергоблокове е включен в мрежата след ремонт в топлоелектрическите централи.

Също така е възобновена работата на част от оборудването в подстанция “Укренерго” в южния регион. Това повиши надеждността на преноса на електроенергия през магистралните мрежи в един от регионите.

Източник: Інформаційний Спротив